Img
Dokumenti

U prilogu se nalaze:

 • Predupisi
 • Plan upisa djece u prvi razred OŠ 23/24
 • Obrazac za prijevremeni upis ili privremenu odgodu upisa
 • Dokument za upis djece koja nisu polaznici vrtića u predškolski program
 • Kurikulum vrtića 2023./2024.
 • Godišnji plan i program za 2023./2024. godinu
 • Godišnje izvješće za 2022./2023. godinu
 • Etički kodeks DV SOVICE
 • Odluka o donošenju Etičkog kodeksa DV SOVICE
 • Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva DV SOVICE
 • Odluka o donošenju Pravilnika o plaćama
 • Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika
 • Odluka o imenovanju službene osobe za informiranje
 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 • Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja
 • Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
 • Pravilnik o kućnom redu DV SOVICE
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV SOVICE
 • Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u DV SOVICE
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Statut DV SOVICE

Dokumente možete pregledati i preuzeti.

img
img